Stańczyk, Piotr. 1. „Pedagogiczne Kontrowersje wokół Prawa Wyznaniowego W Polsce – Przypadek Katechezy Szkolnej”. Forum Oświatowe 23 (2(45), 189-205. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/205.