Łagocka, Katarzyna. 1. „Inteligencja Emocjonalna I Kompetencje społeczne a Zachowania Agresywne młodzieży Gimnazjalnej”. Forum Oświatowe 23 (2(45), 157-69. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/203.