Polczyk, Patrycja. 2012. „Autoetnografia Jako możliwa Metoda Badawcza”. Forum Oświatowe 24 (2(47), 175-82. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/20.