Ostrouch-Kamińska, Joanna. 1. „Rodzina Z równoległymi Karierami Zawodowymi rodziców (dual-Career Family) Jako przykład Rodziny Partnerskiej”. Forum Oświatowe 23 (2(45), 77-92. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/198.