Kostyło, Piotr. 2014. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej “Pedagogika W Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Źródła – Kontynuacje – uczeni””. Forum Oświatowe 26 (1(51), 169-74. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/188.