Kubinowski, Dariusz. 2013. „Recenzja książki "Edukacyjne Badania W działaniu", Pod Redakcją Naukową Hany Červinkovej I Bogusławy Doroty Gołębniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, Ss. 370”. Forum Oświatowe 25 (3(50), 203-9. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/168.