Rudnicki, Paweł. 2013. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej «Edukacja W Czasach kryzysów: Reprodukcja, opór, zmiana». Wrocław 16-17 Kwietnia 2013 R.”. Forum Oświatowe 25 (3(50), 175-77. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/165.