Brėdikytė, Milda. 1. „Akt Kulturowego upośredniania w zabawie Dzieci”. Forum Oświatowe 24 (2(47), 81-100(en); 101. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/16.