Ligus, Rozalia Małgorzata. 2013. „Europejskie Inicjatywy Doskonalenia Kompetencji Badawczych Nauczycieli. Doświadczenie Z Realizacji Projektu EDiTE”. Forum Oświatowe 25 (3(50):137-49. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/157.