Nowak-Dziemianowicz, Mirosława. 2013. „Narracyjne możliwości Pedagogiki a Kryzys Kultury I Wychowania”. Forum Oświatowe 25 (3(50), 35-60. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/151.