Hrehorowicz, Arleta Klaudia. 2013. „Sprawozdanie Z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Współczesne Problemy Nauki I Szkolnictwa Wyższego». Toruń 16–17 września 2013 R.”. Forum Oświatowe 25 (3(50), 179-82. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/140.