Gutstein, Eric. 2013. „Krytyczne Badania W działaniu Z młodzieżą miejską: Badanie rzeczywistości społecznej Przez Matematykę”. Forum Oświatowe 25 (3(50), 117-26. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/136.