Ostrowska, Urszula. 2014. „Dyskurs – Z Perspektywy Teoretyczno-Metodologicznej”. Forum Oświatowe 26 (1(51), 91-109. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/131.