Skorulski, Krzysztof. 2014. „Od Ideologicznej samotności Do Dialogicznego Spotkania: F. Ebner, L. Althusser, P. Freire”. Forum Oświatowe 26 (1(51), 15-35. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/130.