Derza, Eryk. 1. „L. Kopciewicz "Nauczycielskie poniżanie. Szkolna Przemoc Wobec dziewcząt", Warszawa: Wyd. Difin, 2011”. Forum Oświatowe 24 (1(46), 341-47. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/127.