Filipiak, Ewa. 1. „‘Produkty’ Kultury Uczenia Się uczniów szkoły Podstawowej I Gimnazjum”. Forum Oświatowe 24 (1(46), 159-83. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/119.