Matusov, Eugene. 1. „Zastosowanie Teorii Dyskursu Bachtina W Edukacji : Przegląd Krytyczny”. Forum Oświatowe 24 (1(46), 75-106. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/115.