MACIEJEWSKA, M. Postawy studentów wobec wymuszonej edukacji zdalnej w pandemii Covid-19 a zmiany w ich podejściu do uczenia się. Forum Oświatowe, v. 35, n. Nr 2(68), p. 101-115, 30 grudz. 2022.