MACIEJEWSKA, M. XI Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny „Przesilenie. Budujemy lepszy świat w sobie i pomiędzy nami” Poznań, 20-22.09.2022 r. Forum Oświatowe, v. 35, n. Nr 2(68), p. 145-151, 30 grudz. 2022.