ZAMORSKA, B.; GĄSIOREK, P. Sprawozdanie z Szóstego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Cultural-Historical Activity Research facing crisis contexts: challenges and perspectives”, Natal, Brazylia, 30 lipca - 7 sierpnia, 2021. Forum Oświatowe, v. 35, n. Nr 2(68), p. 153-156, 30 grudz. 2022.