BRANDISAUSKIENE, A.; BRĖDIKYTĖ, M. Działania dorosłych wspierające narracyjne światy zabaw w klasie. Forum Oświatowe, v. 35, n. Nr 2(68), p. 31-68, 30 grudz. 2022.