KURZ, K. Słuchanie ciszy radiowej w uniwersytecie wirtualnym. Nauczanie i uczenie się . Forum Oświatowe, v. 34, n. 1(67), p. 55-67, 11 lip. 2022.