SONNTAG, M. Współpraca interdyscyplinarna w austriackim systemie szkolnym i jej implikacje dla edukacji włączającej. Forum Oświatowe, v. 34, n. 1(67), p. 69-80, 30 cze. 2022.