BUDZISZEWSKA, N.; BĄCZYK-LESIUK, K. Decentracja psychosomatyczna jako odpowiedź na potrzeby uczniów szkół ponadpodstawowych w rzeczywistości (po)pandemicznej. Forum Oświatowe, v. 33, n. 2(66), p. 109-129, 1 luty 2022.