ŚLIWERSKI, B. M. Descholersi wobec praw dziecka do wolności uczenia się. Forum Oświatowe, v. 33, n. 2(66), p. 11-26, 1 luty 2022.