HASIUK, M. Wyspy skarbów i wyspy zakopanych skarbów. Samotność i osamotnienie – w pracy teatralnej twórców laboratoriów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Forum Oświatowe, v. 26, n. 1(51), p. 79-90, 29 kwi. 2014.