CĘCELEK, G. Społeczne i informatyczne kompetencje nauczyciela jako podstawa edukacji w paradygmacie konstruktywistycznym - . Forum Oświatowe, v. 33, n. 2(66), p. 26-46, 1 luty 2022.