NIZIŃSKA, A.; KURANTOWICZ, E. Zrównoważony rozwój a uniwersytety. Reorientacja, szkolnictwo wyższe, nauczanie reorientacyjne. Forum Oświatowe, v. 31, n. 2(62), p. 27-40, 3 maj 2020.