WIŚNIEWSKA-NOGAJ, L. Zachowania autoagresywne w percepcji młodych kobiet. Rola wsparcia ze strony środowiska szkolnego. Forum Oświatowe, v. 32, n. 1(63), p. 59-75, 4 wrz. 2020.