SIEGIEŃ-MATYJEWICZ, A. J. Kim są Białorusini? Kształtowanie się mentalności ludu białoruskiego w przeszłości i współcześnie. Forum Oświatowe, v. 31, n. 1(61), p. 23–38, 31 grudz. 2019.