MATYJEWICZ, M. Dekonstrukcja wybranych elementów współczesnej przestrzeni kulturowej jako źródło dyskursu nad kształtem tożsamości animatorów kultury. Forum Oświatowe, v. 31, n. 1(61), p. 11-22, 31 grudz. 2019.