STĘPKOWSKI, D. Kształcenie – widzenie – moralność. Herbarta aistetyczne podstawy edukacji moralnej. Forum Oświatowe, v. 32, n. 1(63), p. 37-56, 4 wrz. 2020.