JAŚKIEWICZ, V. A. Strategie nauczyciela/i kształcących uczniów zdolnych. Komunikat z badań. Forum Oświatowe, v. 30, n. 2(60), p. 283-297, 4 sty. 2019.