WANAGIEL, K. Krytyczna analiza codziennej pracy kuratora społecznego w świetle koncepcji władzy i rządomyślności Foucault. Forum Oświatowe, v. 30, n. 2(60), p. 267-281, 4 sty. 2019.