N/A, N. List Redaktorów ogólnokrajowych czasopism naukowych z wykazu B Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Forum Oświatowe, v. 29, n. 2(58), p. 143-146, 11.