WASIELEWSKI, K. Kierunki zmian w szkolnictwie wyższym w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Forum Oświatowe, v. 29, n. 2(58), p. 61-76, 19 grudz. 2017.