GAMIAN-WILK, M.; BJORKELO, B.; MADEJA-BIEN, K. Strategie radzenia sobie z byciem poddawanym mobbingowi w pracy. Forum OĊ›wiatowe, v. 29, n. 2(58), p. 79-94, 19 grudz. 2017.