MESJASZ, J. Bariery i ograniczenia mentoringu w polskich organizacjach. Forum OĊ›wiatowe, v. 25, n. 2(49), p. 73-88, 9 wrz. 2013.