KWIECIŃSKI, Z. Profesor Czesław Kupisiewicz – wspomnienie na posiedzeniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych PAN 12 listopada 2015 roku. Forum Oświatowe, v. 27, n. 1(53), p. 203–205, 8 grudz. 2015.