FILIPIAK, E.; LEMAŃSKA-LEWANDOWSKA, E. Nauczanie rozwijające według koncepcji Lwa S. Wygotskiego we wczesnej edukacji dziecka – projekt: Akademickie Centrum Kreatywności. Forum Oświatowe, v. 27, n. 1(53), p. 161–165, 8 grudz. 2015.