SOLECKA-DREW, E. Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce a model australijski. Forum Oświatowe, v. 21, n. 2(41), p. 5–15, 11.