DURAJ-NOWAKOWA, K. Jak napisać i oceniać esej pedagogiczny? Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie. Forum Oświatowe, v. 22, n. 1(42), p. 185–187, 11.