KOŻYCZKOWSKA, A. Stefana Wyszyńskiego antropologia „możliwości”: ludzka praxis jako płaszczyzna możliwości. Forum Oświatowe, v. 22, n. 1(42), p. 115–141, 11.