GRABOWSKA, A. Uwodzenie, cyberprzemoc oraz pornografia – wiktymizacja dziecka. Forum Oświatowe, v. 22, n. 1(42), p. 99–114, 11.