KALECIŃSKA-ADAMCZYK, E. Konwencjonalna rozmowa jako strategia poprawy nastroju i wyzwalania uległości. Forum Oświatowe, v. 22, n. 1(42), p. 63–78, 11.