KOPCIEWICZ, L. Matematyka w ideologiach, ideologie w matematyce – badanie szkolnego funkcjonowania matematyki jako pola wytwarzania kultury. Forum Oświatowe, v. 22, n. 1(42), p. 39–51, 11.