MICHALAK, J. M. Budowanie partnerstwa pomiędzy uczelnią wyższą a szkołą: w poszukiwaniu perspektywy łączącej naukowców i praktyków. Forum Oświatowe, v. 22, n. 1(42), p. 27–38, 11.