ADRJAN, B. Miejsce nauczyciela w kulturze szkoły. Forum Oświatowe, v. 27, n. 2(54), p. 95–102, 31 grudz. 2015.