POPOW, M. Polska jako miejsce studiowania w doświadczeniach studentów zagranicznych. Forum Oświatowe, v. 27, n. 1(53), p. 83–101, 8 grudz. 2015.