ROGALSKA-MARASIŃSKA, A. Arkana pisarskie przyszłego naukowca. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej: Pisarstwo naukowe: między rzemiosłem a sztuką (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2015), ss. 356. Forum Oświatowe, v. 27, n. 1(53), p. 183–188, 8 grudz. 2015.